Kaffi

Discussion in 'Scandinavia' started by Removed Account2, Jan 14, 2011.

 1. Removed Account2

  Removed Account2 Inactive

  Messages:
  758
  Joined:
  May 24, 2010
  Location:
  norway - on
  Shooter:
  Multi Format
  For entusiastene kom et lite spørsmål på banen her:

  Kaffe. Den tredje og kanskje mest mystiske ingrediens i grasrotbevegelsen for å sikre fremkaller, etter at (film)industrien klapper i hop. Det er ikke mange som vet hva som egentlig ER i kaffe, og kunnskapen utbres tilfeldig.

  Imidlertid er det ingen grunn for skandinaver å spørre andre om kaffe, spesielt ikke nrodmenn, som sies å være verdens mest kaffedrikkende folk. Personlig drikker jeg kaffe i bøtter og spann, i mitt hus går det med litervis hver dag, jeg drikker knapt nok annet enn kaffe, bortsett fra noen glass vann til middag.

  Ettersom vi er på jakt etter EN ingrediens fra kaffebønnene, kan man se litt på vanlig fremstillingsmåte.

  Kaffebønner inneholder endel dårlig beskrevne ingredienser, den sentralstimulerende giften jeg er så avhengig av er ikke tema for oss. Derimot er en syre interessant, en naturlig forekommende syre, som ikke har så mye med begrepet kaffe å gjøre, den er nærmest beskrevet som et mellomstadium i de fleste naturlige plantecellers utvikling, den kan således forventes å finnes i nesten alt plantemateriale, den benevnes kaffeinsyre.

  Det sies at forskjellige typer kaffebønner har varierende mengde av denne syren, jeg har egentlig ikke sett noen dokumentasjon på det. Det sies at andre planteslag har mere av denne syren, te nevnes, agurk fremheves som en spesielt god kilde, med høyt innhold. Siden te baseres på bladverk og agurk helt klart har en annen sammensetning enn tørre bønner, er antakelig kaffe-bønneslaget av mindre betydning.

  Det som imidlertid er helt klart er at den spesielle behandlingen av kaffebønnene er av interesse. Såkalt røsting er bare et annet navn på steiking, eller forbrenning av bønnene under svak varme. Steker man kaffebønner lenge nok, sitter man igjen med kull, i slekt med trekull, hvor innholdet av både coffein og kaffeinsyre er redusert til nesten null og hvor fett og voks som også finnes i bønnene, er brent vekk.

  Røsteprosessen har med SMAKEN å gjøre, under røstingen skjer kjemiske endringer inne i bønnene, samtidig som innholdet ytterst i bønnene, som varmest mest, reduseres henimot trekull. Kaffeinsyren sies å reagere på varme med nedbryting, dvs mengden avtar jo lenger man røster. Nedbrytingsproduktene er blant annet fettstoffer og voksstoffer, som etter hvert brenner opp. Dette er komplisert organisk kjemi, og er fortsatt, så vidt jeg vet, lite studert, fordi kafferøsting først og fremst er en praktisk industriprosess, hvor balansepunktet ligger en plass mellom kunsthåndverk og en rein industriprosesss.

  Ser vi på viderebehandlingen i kjøkkenet, hvor sluttresultatet er kaffe, brukes stort sett en av to prosesser, koking, som egentlig er TREKKING, i kokende vann tilsettes malte kaffebønner, og kjelen hensettes i noen minutter, deretter dekanteres resultatet i kopper eller kanne. Det er viktig å skille ferdig kaffe og bønner relativt raskt, ellers blir kaffen SUR.

  Den andre hovedfremstillingsmåten er via kaffetrakter, hvor finmalte bønner plasseres i et filter og hvor oppvarmet men ikke-kokende vann filtreres gjennom bønnene. En viktig parameter er her behandlingstiden, som brukes som et kvalitets-stempel på slike maskiner, det ideelle er mindre enn 5 minutters behandlingstid, hvoretter bønnerestene fjernes og kastes. Dette med mindre enn 5 minutters behandlingstid er viktig, tar det for lang tid blir kaffen SUR.

  Da er det nærliggende å trekke den konklusjon at vanlig kaffefremstilling er laget slik at vi skiller ekstrakter vi har bruk for, koffein og andre smaksstoffer, fra stoffer vi ikke vil ha, voks og kaffeinsyre, simpelthen ved BEHANDLINGSTID.

  Resten vi sitter igjen med, kaffi-gruggen, vil da inneholde tilnærmet hele kaffeinsyremengden, mens vi drikker deilig kaffe.

  Og da åpner det seg for et interessant eksperiment: gjenvinning av kaffeinsyre, og forsøk med dette som fremkallersubstans! Dette kan gjøres helt uavhengig av bønnetype og annet forstyrrende skvalder om røsting på kjøkkenbenken, man bruker bare kjente metoder fra kjemien og skaffer seg et konsentrat.

  For mitt vedkommende skisserer jeg følgende fremgangsmåte ; fra hvert filter fra min Melitta kaffetrakter, som er betegnet som en av markedets beste, med særlig kort behandlingstid, anbefalt av Norsk kafferåd, tar jeg kaffebønnene som ligger i filteret, og dumper i en kjele men vann.

  Dette innholdet koker jeg ved svak varme i 15 minutter og lar blandingen stå inntil den er kald. Deretter separeres bønner og vann og ekstrakten oppbevares.

  Denne ekstrakten benyttes så til å utvinne kaffeinsyre fra 10 påfølgende kaffekokinger, inntil vi har et konsentrat, underveis vil det selvsagt tilsettes små mengder ferskt vann til skylling, samtidig som inntil 1/3 av vannet fordamper under koking. Man ender således opp med et godt konsentrat, og forhåpentligvis mye syre.

  Nu deler jeg konsentratet i to, en del benyttes til vidre fangst inntil jeg har konsentrat fra 20 kaffekokinger. Den andre delelen benyttes til første eksperiment:

  To filmer identisk eksponert i samme kamera sammenlignes.

  1. film fremakalles med ren Kaffenolfremkaller, basert på amerikansk resept fra Digital Thruth, og med instant kaffe og så mange teskjeer som respten sier. Ingen KBr, ingen vitamin C, kun rein kaffe.

  2. film fremkalles med ekstraktet som er fremstilt, så mange milliliter som er nødvendig for 1 fremkaller-tank, med tilsats av så mange teskjeer soda som DT-respten sier.

  evt kaffeekstrakt-overskudd kan brukes til film nr 3:

  3. film fremkalles med ekstraktet, like mye soda og tilsatt så mye vitamin C som DT-respten sier.

  Deretter gjentaes eksperimentet med 2 eller 3 filmer, identisk eksponert og fremkalt og sammelignet med ekstrakt fra 20 kaffekokinger.

  Først nå sammenligner man de ferdige resultatene, og avgjør om det er noen forskjell mellom pulverkaffe og kaffeekstrakt og om dette er en farbar vei og gå.

  Det tar meg 2 - 3 dager å skaffe nok ekstrakt til å sette i gang. Om nødvendig kan man selvsagt samle opp ekstrakt fra 30 eller 50 kaffekokinger om resultatet skulle bli tynt....

  Jeg har satt film i en nyinnkjøpt Minolta Dynax 3000i........... Rapport følger.
   
 2. OP
  OP
  Removed Account2

  Removed Account2 Inactive

  Messages:
  758
  Joined:
  May 24, 2010
  Location:
  norway - on
  Shooter:
  Multi Format
  Har nå samlet opp kaffegruten fra de siste to kaffekannene fra traktern' og "utvunnet" kaffeinsyra som er igjen som rest i kaffegruten når vi dekanterer over kaffen i kaffekopp og kaffekanna.

  Fra 10 kokinger laget jeg 1 liter ekstrakt. Denne literen skal jeg bruke som rein kaffe-fremkaller etter forslaget fra "papir-fremkaller-mannen".

  Jeg planlegger ganske enkelt å ta 350 ml av dette ekstraktet, tilsette soda (54 gram x (350/1000) = 19 gram soda og fremkalle en film.... skal ut å svi av en gammal Kodak Gold-film i morra og fremkalle til kvelds.

  Så skal jeg sammenligne med en film fremkalt i en blanding av 19 gram soda og 14 gram vanlig pulverkaffe og se hvilken fremkaller som gir de beste negativene.

  Deretter skal jeg ta 350 ml af kaffegrut-ekstrakten og tilsette 10 gram lutperler (kaustisk soda) og gjenta for å se om høyere pH gir kraftigere kaffe-fremkaller.

  Jeg lover å ha fullt sikkerhetsutstyr, vannavkjølt bad for å forhindre koking når kaustisk soda tilsettes og løses (forsiktig!) og vernebriller før jeg blander ut kaustikksoda!

  Rapport følger.

  ep
   
 3. OP
  OP
  Removed Account2

  Removed Account2 Inactive

  Messages:
  758
  Joined:
  May 24, 2010
  Location:
  norway - on
  Shooter:
  Multi Format
  Total fiasko

  1 stk Jessops C41 100ISO film, eksponert i Minolta Dynax 3000i.

  Fremkalt i 320 ml 10X kaffe-uttrekk som skissert over, tilsatt 17,35 gram krystall soda.
  (11 US fl. oz, 3 level tsp soda)

  Fremkalt i 30 minutter, ved 20 grader celsius, normal agitasjon for såpass lang fremkallertid, 30 sek til å begynne med, deretter 3 tank-vendinger pr 2 minutter, mot slutten av fremkallertiden 3 tank-vendinger pr minutt.

  30 minutter fremkallingstid.

  Stoppebad 3 mellomskyllinger med 20 grader vann for å holde kaffe ute av fixerbadet og stoppe fremkalling med nøytralt pH vann.

  Fixert 15 minutter med Ilford fix.

  Filmen ble HELT BLANK, ikike antydning til tegning ikke spor av negativtegning.

  Ettersom eventuell rest-kaffeinsyre er extrahert så godt det lar seg gjøre med normale midler, og konsentrasjonen er ca 10 ggr høyere enn skissert annetsteds, og ettersom ALL kaffe inneholder kaffein-syre til omtrent samme nivå (innefor 1/2 til 2 ggr) er dette IKKE en farbar vei.

  Jeg skal kjøre gjennom en film i morgen, fremkalle med samme opplegg men med 20 gr kaustisk soda (lut, NAOH) bare for å slå dette fast en gang for alle, og runde av med en film fremkalt med pulverkaffe og soda alene.

  Det er ingen bilder å legge ut på den andre gruppa, det ser ut som en ueksponbert film og det kan jeg garantere at filmen var - korrekt eksponert mener jeg.

  Bummer.

  ep
   
 4. OP
  OP
  Removed Account2

  Removed Account2 Inactive

  Messages:
  758
  Joined:
  May 24, 2010
  Location:
  norway - on
  Shooter:
  Multi Format
  Betinget suksess

  1 stk Jessops C41 100ISO film, SRH 100, eksponert i Minolta Dynax 3000i.

  Fremkalt i 320 ml vann , tilsatt 17,35 gram krystall soda og deretter 17,3 gram COOP Xtra pulverkaffe (billigst!!)
  (11 US fl. oz, 3 level tsp soda, 10 slight. rounded tsp + 3 pinches instant coffee)

  Fremkalt i 30 minutter, ved 20 grader celsius, normal agitasjon for såpass lang fremkallertid, 30 sek til å begynne med, deretter 3 tank-vendinger pr 2 minutter, mot slutten av fremkallertiden 3 tank-vendinger pr minutt.

  30 minutter fremkallingstid.

  Stoppebad 3 mellomskyllinger med 20 grader vann for å holde kaffe ute av fixerbadet og stoppe fremkalling med nøytralt pH vann.

  Fixert 15 minutter med Ilford fix.


  Amerikanske mål, for den som er interessert :

  11 US fl. oz ~= 320 ml vann
  3 teaspoon = 3 x 5ml = 17,3 gram soda
  10 teaspoon, 3 pinch = 10 x 5ml 3 x 1 ml = 17,3 gram pulverkaffe.


  Jeg valgte å gå litt opp på kaffe, fra 40 gram/liter til 54 gram/liter, ettersom det mangler askorbinsyre, som setter fasrt på fremkallingen.

  Resultatet ser bra ut, som forventet, forholdsvis normal fremkalling, muligens litt tynn og kontrastløs (som forventet).

  Som rapportert andre steder, er det MULIG å fremkalle film med bare soda og kaffe.
  Men resultatet blir nok bedre med askorbinsyre.

  Slik det nå ser ut, er det ikke sant at man kan utvinne kaffein-syre fra brukt kaffegrut. De som tror det gjør noe annet, feks tilsetter papirfremkaller eller konsentrert filmfremkaller og fremkaller på det i lang, lang tid.

  Jeg skal imidlertid ta ETT forbehold: jeg har nå samlet sammet brukt kaffegrut, mixet med vann i en kjele og forsiktig kokt ut det som måtte være igjen i kaffebønnene. Jeg skal ikke banne på at varmebehandlingen ikke kan ødelegge kaffeinsyren (har IKKE sjekka det overhodet!).

  Derfor gjør jeg enda et forsøk, den siste testen, denne, var så overbevisende at jeg lar være å kaste vekk en film på å forsøke med kaustisk soda, i stedet for krystallsoda.

  Derfor har jeg samlet sammen kaffegrut fra 5 traktinger til og blandet med en halv liter kaldt vann. Leg lar det stå natta over, bortimot 1,5 døgn og satser på at den vannløselige kaffeinsyren frivillig forlater sitt innestengte leie.

  I morgen forsøker jeg en film til, som den første testen.

  Til sist vil jeg forsøke en test med det første ekstraktet, men med tilsats av litt Rodinal (1:200) og se om DET hjelper!

  For øyeblikket heller det mot at pulverkaffe er eneste bruklbare alternativ!

  Jeg kommer til å legge ut resultatet på den nye gruppa, med skænnet bilde-eksempel.

  ep
   
 5. cbretteville

  cbretteville Member

  Messages:
  23
  Joined:
  Nov 24, 2010
  Location:
  Oslo, Norway
  Shooter:
  Multi Format
  Imponert over standhaftigheten din. Takk for at du deler dette.
  Carl
   
 6. OP
  OP
  Removed Account2

  Removed Account2 Inactive

  Messages:
  758
  Joined:
  May 24, 2010
  Location:
  norway - on
  Shooter:
  Multi Format
  Jeg har kommet til at rapporten om suksess med dette er grunnleggende feil - på grensen av direkte falsk.

  Nordmenn er et kaffedrikkende folk. Vi drikker mye mere kaffe enn nesten alle andre, bortsett fra Finnene sies det.
  Imidlertid drikker JEG mye mer enn Finnene - til dels opp mot 5 for ikke si 10 ggr mer enn gjennomsnittet.

  Den store mengden gjør at jeg nyter kaffe på en annen måte enn etterkommere av tedrikkende engelskmenn.

  De drikker neppe mer enn en a to kopper pr dag - da har jeg knappast kommet meg ut av senga og tatt min morning-leak....
  Men de drikker nok mye sterkere kaffe enn meg, de få koppene de drikker.

  Jeg NYTER kaffesmaken i store volum, men relativ lav konsentrasjon.

  Det er ikke mulig - IKKE mulig - å koke kaffe på min - på norsk måte, og ta resten av kanna som fremkaller, simpelthen fordi det ikke er nok kaffe der til å begynne med, typen kaffebønner er totalt uinteressant her!

  Kaffein-syre er en naturlig bestandel i nærmest all plantevekst, det inngår som en del av den kompliserte omsetningen som foregår inne i cellene i alle planter.

  Det er mer en tilfeldighet at den har fått det navnet den har, det har nok å gjøre med hvor det først ble funnet.

  Det er neppe slik at det er ti ganger høyere konsentrasjon i en type kaffebønner i forhold til en annen, ingen har kunnet legge fram noe håndfast bevis på det.

  Det er sikkert slik at det finnes i høyere konsentrasjon i andre planteslag, enn beintørre bønner.

  Men vi har valgt kaffe i form av pulverkaffe pga noen enkle hensyn : det er lett å få tak i, det foreligger i en form som er godt egnet og enkel å bruke, tilførselen er forutsigbar og pga industriell fremstilling er kvaliteten forutsigbar.

  De fleste som driver å skriver om dette på engelsk, har misforstått nesten alt:

  For det første er det helt normalt å ta en kopp kaffe eller 4 om morgenen.
  Det er normalt å kjøpe opptil flere typer kaffe, slik at man har litt å velge i.
  Det er normalt å ha et par glass med pulverglass på luring, om man - skrekk og gru! - slipper opp for kaffe - eller kaffefilter!

  Det er ingen som legger spesielt merke til lukten av nytrukket kaffe - vi drikker den - enkelt og greitt!

  Men uten askorbinsyre er det en blanding for sveklinger for vårt formål.

  Uten askorbinsyre blir resultatet, negativene, svake og kontrastløse.
  Uten askorbinsyre blir resultatet nesten ikke kopierbart og kan kun skannes med store vansker.

  Derfor må man ty til andre virkemidler for å late som om det funker uten vitamin C, det mest populære er å blande inn litt vanlig ferdigblandet fremkaller.

  Og når man på forhånd har annonsert at man ikke tar det så nøye med MÅLENE, er det nok lett å lyve bitte lite granne om hvor mye man egentlig bruker av fremkaller.

  En annen sideeffekt jeg oppdaget underveis i dette prosjektet:

  Jeg har tidligere rapportert at Soda reagerer med askorbinsyre, danner natriumaskorbat som aktiv substans, og at dette følges av en lett synlig fargereaksjon, natriumaskorbat og soda gir en lett grøøngul væske. Jeg har etterpå sjekket dette når jeg veier ut kjemikalier og blander direkte - samme fargereaksjon. Den som ikke ser dette er enten fargeblind, eller bruker alt for lav konsentrasjon av kjemikaliene, eller blander ut i gulfarget elektrisk lys, hvor man ikke vil SE fargedifferensen.

  Nå blandet jeg kun soda og kaffe, og la merke til noe av det samme.

  Kaffe lukter kaffe før man blander med soda. Men etter blanding får man bobler i væsken, først store bobler med skum, deretter mikrobobler som trenger 10 - 15 minutter på å forsvinne.

  Samtidig endres lukten, det er etter blanding med soda at den karakteristiske kaffenol-lukten oppstår, som så mange avskyr.

  Den oppstår selvsagt pga en lignende mekanisme som for askorbinsyre, her angripes kaffeinsyra av sodaen som er til stede i stort overskudd, og kaffeinsyra omsettes til et fremkallermne, samtidig som gasser (reaksjonsprodukter) slippes fri og gir den karakteristiske lukten.

  Så dette med kaffenol er nok slett ikke så enkelt og liketil som enkelte vil ha det til!

  ErikP
   
  Last edited by a moderator: Jan 21, 2011
 7. OP
  OP
  Removed Account2

  Removed Account2 Inactive

  Messages:
  758
  Joined:
  May 24, 2010
  Location:
  norway - on
  Shooter:
  Multi Format
  Omsider suksess.

  Vi er kommet til neste kapittel i sagaen om god gammeldags Kaffi som fremkaller.

  Jeg har prøvd blanding av soda og uttrekk av kaffebønner (kaffein-syre resten som det sies skal være i kaffebønnene etter at man har trukket kaffe i en orginal Melitta-kaffetrakter. Null resultat, ikke spor av bilder.

  Jeg har prøvd en blanding av soda og pulverkaffe med betinget suksess. Negativene ble tynne og kontrastløse, som forventet.

  I kveld bestemte jeg meg for å etterape en annen kar her på APUG :

  Blanding av soda og pulverkaffe med tilsats av en liten dråpe kommersiell fremkaller!

  Tanken står full av fixer nå, før jeg poster dette, henger jeg den opp til tørk, slik at jeg har førsteinntrykket.

  Først blandingen

  Vann inntil 320 ml
  Soda 27,3 gram
  Pulverkaffe 27,3 gram
  Rodinal konsentrat 1,6 ml (1:200)

  Amerikanske mål, for den som er interessert :

  11 US fl. oz
  3 teaspoon (5ml) soda
  10 teaspoon (5ml), 2 pinch (1ml) inst. coffe.
  Rodinal conc. 1.6 ml


  Blandet i den gitte rekkefølge og ventet med å tilsette Rodinal inntil brusingen og boblingen fra kaffe-soda blandingen hadde gitt seg.

  Jessops SHR 100 fargenegativfilm.
  Fremkalte i 30 minutter ved 20 grader celsius, som sist.

  Rodinal 1:200 krever minst 1 hel times fremkallingstid alene. Spenningen nå er om vi får vesentlig tettere og mer kontrastrike negativer enn uten disse knapt 2 milliliter med Rodinal!

  **************************


  Javel da foreligger resultatet, eller i det minste førsteinntrykket.

  En stor suksess! For første gang etter jeg begynte denne forsøksserien med Kaffi (uten C vitamin) har jeg fått negativer som ser normale ut!

  Eksponeringen ser ut til å stemme, gode kraftige negativer, som det vil være en smal sak å ta med i mørkerommet og som kommer til å funke på en skanner helt ypperlig!

  Dette bare bestyrker mistanken : støyen og pratet her og andre steder om kaffebrenning og annet er rett og slett tull.

  Man fremkaller med kommersiell fremkaller, soda forsterker muligens effekten, kaffe spiller ikke en sekundær rolle en gang, om det overhodet spiller noen rolle, er kaffe-komponenten i dette tilfellet av underordnet betydning.

  Det vil si ikke i den blandingen jeg har testet i kveld. Pulverkaffe er en kjent størrelse, den er 6 til 10 ganger mere konsentrert enn kaffe som vi koker drikke av. I de kaffetypene vi har valgt å bruke (robusta, billigste type på COOP o.l.) finnes det godt med kaffein-syre, det er derfor den er så vond å drikke! Men kaffe alene gir dårlig fremkallereffekt med lav kontrast. Men virkelige gode resultater kom med Rodinalen, ikke pulverkaffen aleine!

  Det blir å sammenligne med de alminnelig Metol-Hydrokinonfremkallerne som var populære i gamle dager. Erfaring viste at Hydrokinon aleine gav lav ISO og dårlig kontrast, men satte man til metol, ble resultatet god kontrast, god utnyttelse av ISO og sluttresultatet bedre enn med begge alene.

  Nå gjenstår bare å ta en test eller kanskje to til, før jeg sier meg ferdig med dette: først en test med kaffekestraktet jeg statrtet med, som gav NULL resultat, jeg vil gjenta den med samme mengde Rodinal som i kveld. Så skal me sjå....

  Også tror jeg jeg skal ta en ekstratest helt til slutt kun soda med samme mengde Rodinal som i kveld, for å fastslå hva som gjør hva!

  Kjemi er moro. Foto og kjemi er enda mer moro - de som bare driver med digitale apparater kan umulig vite hva de går glipp av!

  EP
   
  Last edited by a moderator: Jan 24, 2011
 8. OP
  OP
  Removed Account2

  Removed Account2 Inactive

  Messages:
  758
  Joined:
  May 24, 2010
  Location:
  norway - on
  Shooter:
  Multi Format
  Da er en ny test underveis. Ekstrakt fra kaffegrut, kald IKKE UTKOKT denne gang, med 27 gram soda pr 350 ml kaffeekstrakt og med tilsats av 1,6ml Rodinal.

  Dette blir spennende, uten Rodinal ble det overhodet ikke negativer, overhodet ikke tegning med slik ekstrakt.
  Altså det fantes ikke spor av fremkaller-emner der.....

  Time will sjåv, jeg må agitere tanken!

  EP
   
 9. OP
  OP
  Removed Account2

  Removed Account2 Inactive

  Messages:
  758
  Joined:
  May 24, 2010
  Location:
  norway - on
  Shooter:
  Multi Format
  Jeg må nesten le!

  Da er det foreløpige resultatet klart.


  Fremkalt i 320 ml 5X kaffe-uttrekk i en halv liter vann, altså samme KONSENTRASJON som første forsøk, tilsatt 17,35 gram krystall soda. her ble tilføyd 1,6ml Rodinal konsentrert.

  (11 US fl. oz, 3 level tsp soda, 1,6 ml Rodinal stock)

  Jessops SHR 100 fargenegativfilm.
  Fremkalt i 30 minutter, stopp, fix og skyll som vanlig.

  En rask kikk på negativene som henger til tørk viser at jeg har fått omtrent samme resultat som forrige forsøk, soda, pulverkaffe og Rodinal.

  Jeg har gjort alt akkurat likedan, det eneste som er forskjellig er at jeg har brukt kaffegrut-ekstrakt i stedet for pulverkaffe.

  Forrige gang jeg forsøkte dette, uten Rodinal-tilsats, fikk jeg overhodet ingen negativer, nå fikk jeg negativer som vil være godt kopierbare i mørkerom, på skanneren kommer de til å fungere like perfekt som siste forsøk, som er skannet.

  Jeg kan ikke gi meg med dette, jeg MÅ prøve uten kaffe, med soda of Rodinal alene.

  Også har jeg kokt en kjel STERK kaffe, som står til kjøling, 500ml vann pluss 9 kaffemål filterkaffe, kokt godt opp og satt til kjøing. Jeg trekker vanligvis kaffe på trakter og bruker 4,5 kaffemål pr liter traktekaffe. Jeg har nå kokt kaffe som er 4 ganger så sterk. Denne skal jeg ta 320 ml fra, blande med soda og se hva som skjer.

  Det er for øvrig ikke tilfeldig at jeg har valgt å bruke 1,6ml Rodinal-tilsetning. Etter hva jeg kunne forstå av fyren som dreiv å fremkalte film i papirfremkaller, satte han til så mye som ca 1/4 konsentrasjon av fremkalleren sin, Ansco 130 (som ikke er å få her til lands dessverre).

  Når jeg nå benytter 1,6ml, er det Rodinal i 1:200. Vi VET fra før at Rodinal kan brukes i så stor fortynning, men da må fremkallertiden opp i ca 70 minutter. Her er brukt bare 30 minutter, så litt har kaffe-innholdet bidratt med....

  Men jeg fastholder "papirfremkallermannen" vet ikke hva han holder på med. Han har ikke gjort sammenlignende forsøk. Han tror han driver å fremkaller filmene sine i Caffenol - i virkelighetens verden fremkaller han med fortynnet papirfremkaller (som i utgangspunktet er mye mer konsentrert enn negativfremkallere).
  Han tror han gjør dette pga KBr innholdet, i virkeligheten ville han ha fått flate og svært tynne engativer med kaffen aleine.

  Nuvel, nå må jeg reparere bil og få tatt noen bilder, jeg mangler noe å drive forsøk med!

  EP
   
 10. Ezzie

  Ezzie Member

  Messages:
  429
  Joined:
  Feb 22, 2010
  Location:
  Sande i Vest
  Shooter:
  Multi Format
  Nå som du er abonnent kan du jo laste opp noen bilder så vi får sett vet du Erik. Ville vært spennende.
   
 11. OP
  OP
  Removed Account2

  Removed Account2 Inactive

  Messages:
  758
  Joined:
  May 24, 2010
  Location:
  norway - on
  Shooter:
  Multi Format
  Kikka litt på det i dag, men fant ikke helt ut av det - har litt for lite tid også, jeg som alle andre, prioriterer fotografere, fremkalle og eksperimentere, men det som tar mest tid er skænnejobben jeg begynte med å skænne mitt eget negativarkiv (driver å spammer lokalavisa med bilder fra forna dar, og får stadig flere henvendelser i den forbindelse), men så tok jeg fatt i gamle slekstbilder og det har eksplodert, nå får jeg flere og flere negativ og billedarkiv som er opptil 125 år gamle, fra alle deler og sider av slekta (regn etter 4 slektsledd og ta med barn og barnebarn så ser dere hvor mange potensielle fotografer det blir, det er et Sysifos-arbeid!!!). Når jeg mottarr slike bilder, plasbæreposer, esker eller kasser!) har det første prioritet, bildene må skannes, grovsystematiseres, DVDer brennes og distribueres til alle som er interessert, og BILDENE MÅ RETURNERES TIL EIER; før det går i glemmeboka, jeg har blå ringer under øya av å sitte å vente på siste skænn på morraskvisten, det er et under at jeg har funnet tid til å ta egne bilder....

  Men jeg kikka litt på det, åpna et prøveinnlegg på den nye gruppa, som jeg synes er en glimrende ide, men fant ingen "knapp" for å legge inn bilder. Dermed tenkte jeg at jeg må ha APUG-abonnent, eller kanskje lenke inn Flickr-bilder?

  What you say?
   
 12. Ole

  Ole Moderator Staff Member Moderator

  Messages:
  9,266
  Joined:
  Sep 9, 2002
  Location:
  Bergen, Norway
  Shooter:
  Large Format
  Kanskje jeg skall skrive en liten "bruksanvisning" for hvordan man laster opp bilder til APUG. På norsk.

  Men det må bli i morgen, eller en annen dag. En dag jeg ikke feirer konas mastergradseksamen.
   
 13. jnanian

  jnanian Advertiser Advertiser

  Messages:
  22,514
  Joined:
  Jun 21, 2003
  Location:
  paswonquitte
  Shooter:
  Multi Format
  Groups:
  you must mean 1:6 or 1:10 ?
  i have never advocated 1:4 to process film.

  i am using 1:25 now.
  (you might try dektol instead of rodinal)

  i hope you enjoy your new subscription!

  john
   
 14. OP
  OP
  Removed Account2

  Removed Account2 Inactive

  Messages:
  758
  Joined:
  May 24, 2010
  Location:
  norway - on
  Shooter:
  Multi Format
  Jeg vet ikke hva du snakker om......
   
 15. OP
  OP
  Removed Account2

  Removed Account2 Inactive

  Messages:
  758
  Joined:
  May 24, 2010
  Location:
  norway - on
  Shooter:
  Multi Format
  Ole du kan kanskje oppklare et mysterium for meg?
  Det ser ut til at min status her har endret seg.

  Jeg er "member".
  Jeg har ikke betalt, eller gjort noe som helst for å bli "subscriber".

  Jeg har valgt å gjøre det slik, av ulike grunner.

  Men jeg ser at min status plutselig har endret seg fra "member" til "subscriber".

  Hvem har gjort det?
  Hvem har mulighet for å tasle med mine innstillinger?
  Har noen mulighet til å lese mine PM for eksempel?
  Kan NOEN gå inn å lese mitt passord?
  Har noe RETT til å gjøre noe om helst med min status, bortsett fra å slette meg når jeg feks kritiserer moderatorene alt for kraftig, eller kaller noen en idiot litt for mange ganger?

  I det hele tatt, er man sikker mot innsyn her?

  Jeg liker ikke hverken å sende denne meldingen eller usikkerheten som oppstår når slike ubehagelige og uventede ting skjer.

  Erik
   
 16. OP
  OP
  Removed Account2

  Removed Account2 Inactive

  Messages:
  758
  Joined:
  May 24, 2010
  Location:
  norway - on
  Shooter:
  Multi Format
  Ny kaffi-test underveis!

  Denne gangen bruker jeg vanlig gammaldags kaffekjel-kokt kaffe, setter til soda og litt Rodinal.

  Burde ha gjort en blindtest med bare kaffe og soda, men disse negativene kan jeg ikke ofre HELT, jeg MÅ ha noen bilder her, derfor litt Rodinal.

  Kaffe: Jeg brygger kaffe på trakter. Jeg bruker et slikt kaffemål som fåes gratis der jeg kjøper kaffe, merket Coop og med påskrift 10 gram.

  Til en liter trakter, bruker jeg 45 gram kaffe, den er passe skandinavis og tynn for en storforbruker. Det vil altså si 4,5 kaffemål pr liter i trakteren.

  Til eksperimentet tenkte jeg at jeg måtte brygge sterkt, og ettersom det nesten utelukkende selges kaffe Arabica i Norge, må jeg ha ekstra sterk konsentrasjon. Så jeg målte ut 9 mål kaffe, dvs ca 90 gram kaffe, på en halv liter kaffevann i kjelen.

  Den ble sterkt! Udrikkendes vil jeg si, og jeg har drukket kaffe og nydt den sammen med arabiske terminal-arbeidere på kaia i Bahrain...............

  Etter koking og dekantering satt jeg igjen med ca 350 ml superkruttsterk kaffe, nok til 1 fremkallertank. Den er da brygget 4 ggr så sterk som vanlig traktekaffe.

  Med de kaffeprisene vi får utover våren og sommeren, blir dette en rådyr vei å gå........

  Fremkalt i 320 ml kaffe, tilsatt 17,35 gram krystall soda. her ble tilføyd 1,6ml Rodinal konsentrert.

  (11 US fl. oz, 3 level tsp soda, 1,6 ml Rodinal stock)

  Jessops SHR 100 fargenegativfilm.
  Fremkalt i 30 minutter, stopp, fix og skyll som vanlig.

  Resultater vil foreligge i løpet av kvelden.

  ***************************

  Da henger filmen til tørk.

  Den ser bra ut, omtrent som siste test kanskje midt mellom den siste og nest siste, dvs litt svakere fremkalling enn med pulverkaffe, men litt kraftigere enn med kaldekstrakt av kaffegrut-avfall fra kaffetrakteren.

  Ikke helt det jeg hadde håpet på, jeg hadde håpet på knall kraftige negativer, en klar indikasjon på at jeg klarer meg med halvparten så mye kaffe..... på tide å prøve med kun soda og Rodinal 1:200, dvs Rodinal 1 : 200 "forterket" med soda?

  Da begynner hele greia å ligne på en parodi, det er enklere å bare bruke Rodinal!

  Skal skanne noen av negativene i morgen, de får tørke nå.

  EP
   
  Last edited by a moderator: Jan 26, 2011
 17. OP
  OP
  Removed Account2

  Removed Account2 Inactive

  Messages:
  758
  Joined:
  May 24, 2010
  Location:
  norway - on
  Shooter:
  Multi Format
  Merkelig fenomen!

  Merkelig fenomen som jeg ikke har lagt merke til tidligere.

  Ole nevnte at soda vil angripe og omdanne fettstoffer og voksstoffer som finnes i kaffe til såpe. Nå festet ikke jeg særlig lit til det, ærlig talt, jeg har faktisk KJENT en ekte såpekoker i livet mitt. Og operating word her var KOKER, dvs jeg tenkte at dette med såpe, det er nå noe jævlig pissepreik fra en TEORETIKER, ettersom vi ikke KOKER fremkallerne våre!

  Men, en skal aldri si aldri og spise kameler medhårs som en gammel høyrepolitiker sa.

  Når jeg nå har fremkalt de to siste filmene, henholds vis med kaffeekstrakt fra kaffegruten fra kaffetrakteren min, soda pluss bitte lite granne konsentrert fremkaller (for KBr o0g litt ZAPP!) og i det andre tilfellet kokt kaffe, Kraftig kaffe, soda og litt konsentrert filmfremkaller, ser jeg noe jeg ikke har sett før.

  Det er et slags såpebelegg på filmen, først ser jeg det bare på den glatte baksiden og visker det vekk, nå, ved forsøk to ser jeg det på begge sider.

  jeg er klar over at kaffenol sies å virke som gammaldags pyrokatechin, dvs den avleirer avfallstsoffer i og på emulsjonen sammen med det fremkalte sølvet.

  Dette kalles for en STAINING DEVELOPER. Kaffenol sies å ha denne egenskapen, jeg har ikke lagt merke til det før, ikke som nå. Det er uten tvil et oljeaktig, såpeaktig belegg, nå visker jeg det ikke vekk, bortsett fra steder jerg kommer borti filmen når den klippes og plasseres i skanner.

  Skal se om jeg ser noen effekt av dette, det følger tegningen i negativet, men framtrer ikke som jeg hadde forestilt meg resultatet av en staining developer.

  Mulig dette funker som for mange andre fettstoffer, at det herder og blir hardt når oksygenet i lufta får virke på det, jeg har liksom ikke tid til å la filmene henge lenge....

  Jeg er ganske sikker på at ikke askorbinsyre virker slik, det er helt ubetinget kaffen i dette tilfellet i allefall.

  Dette er noe å ha øynene åpne for.

  Det sies å være mere mellom himmel og jord enn de fleste andre steder - det ser ut til at det er mye rart i kaffen og! :laugh: